Описание
ТРАНСИНТЕРКАР - сервиз ЕООД
Обявата е изтекла.
СЧЕТОВОДИТЕЛ
компютар, счетоводни програми, приключване месец и година, оформяне на фактури, водене на складова база
Специалност
Одит
Счетоводство