Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Счетоводител
Текущо счетоводно отчитане, изготвяне на управленски счетоводни отчети и справки.
Компанията предлага
Динамична компания с млад колектив в сферата на информационните технологии. Съвременно обучение и мениджмънт. Възможност за работа със съвременни управленски информационни системи.
Изисквания към кандидата
Счетоводно образование или мин. 2 години стаж в счетоводен отдел или специализирана фирма.