Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
Счетоводител
Текущо счетоводно отчитане на дейността на компания в сферата на информационните технологии. Изготвяне на управленски отчети и справки. Помощ при изготвянето на бизнес планове и прогнози за паричните потоци. Изготвяне на специализирани отчети за западни инвеститори.
Компанията предлага
Динамична компания, ускорено развитие, млад колектив, възможност за обучение и работа със съвременни управленски информационни системи.
Изисквания към кандидата
Специализирано образование по счетоводство или минимум две години стаж във финансово счетоводен отдел или специализирана счетоводна фирма.