Описание
ФРАНЧАЙЗИНГ БГ ЕООД
Обявата е изтекла.
Счетоводител
Franchising BG е българският франчайзинг консултант, медия и брокер. Компанията е и организатор на изложението Нови Бизнес Идеи и Франчайзинг Експо. Franchising BG работи с най-големите франчайз вериги в страната, като METRO, HAPPY, SUBWAY, а също и консултира голяма част от новите франчайзи в България.

Отворена за кандидатстване позиция: ''Счетоводител''

Вашите отговорности:

- Съставяне и отразяване на първични счетоводни документи;
- Следене за състоянието на счетоводните сметки;
- Отразяване на транзакциите и движението на парични средства на касата и по банкови сметки на компанията;
- Изготвя оборотни ведомости, извършва извлечения и справки от аналитични сметки, участва при изработването на 3-6-9-месечните баланси, както и годишния баланс на фирмата;
- Изчислява и осчетоводява вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ;
- Отговаряне за правилното съхранение на разплащателните документи и документите, основания за плащанията;
- Отговаряне за достоверността на финансово-счетоводните документи и информацията, която се представя на ръководството и длъжностните лица.

Изискван опит и лични умения:

- Висше образование;
- Познаване на нормативните актове - счетоводната отчетност, вътрешни финансов контрол, данъчното и осигурителното право;
- Опит в организацията на първичната отчетност и вида на първичните счетоводни документи;
- Добри технически умения: MS Office и опит в работата със счетоводни програми;
- Мотивираност за работа;
- Спазване на установени срокове;
- Аналитично мислене.

Какво предлагаме:

- Трудов договор;
- Въвеждане в политиката на компанията;
- Работа в млад и иновативен екип;
- Офис с 360° гледка в центъра на София.

От кандидатите се очаква да ни изпратят автобиография и актуална снимка.

Конфиденциалността е защитена по смисъла на ЗЗЛД.