Описание
Делта Акаунтинг ООД
Обявата е изтекла.
Счетоводител
Ние предлагаме:
- Трудов договор на пълен работен съгласно законодателството;
- Работно време от 09.00 до 18.00ч;
- Работа в млад и сплотен колектив;
- Стимулиращо заплащане в зависимост от показания напредък;
- Възможност за дългосрочно утвърдено сътрудничество;

Изисквания:
- Икономическо образование;
- Компютърна грамотност (Excel, Word, Internet);
- Работа със счетоводен софтуер е предимство;
- Аналитично мислене и взимане на самостоятелни решения;
- Базово познаване на данъчното законодателство и счетоводните стандарти;
- Отговорност и лоялност;

Отговорност и задължения:
- Обработка и осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
- Комуникация с контрагенти на фирмата във връзка с документи и договори;
- Анализ на счетоводна информация;
- Отговаря за коректното отразяване на информацията
- Съдейства на главен счетоводител при изготвянето на различни вътрешни, междинни и годишни отчети;
- Изготвя справки и отчети в зависимост от нуждите на главния счетоводител или ръководството;
- Извършва систематизирана подредба на счетоводната документация;