Описание
Счетоводител
Фирма с дългогодишен опит в сферата на биснес консултациите с чуждестранни клиенти, търси да назначи за своя офис в София: счетоводител
Компанията предлага постоянен трудов договор на пълен работен ден, динамична работа във висококвалифициран екип с много добри условия и отлично стартово възнаграждение.

Отговорности:
• обработка на първични и вторични счетоводни документи;
• Изготвяне на декларация за ДДС и регистрация по ЗДДС;
• Подготовка на баланси;
• Подготовка на месечните отчети за клиенти;
• Активна дейност, свързана с годишното финансово приключване;
Опит, квалификации и умения:
• Подходящо висше образование;
• Доказан опит в счетоводството не по-малък от 3 години;
• Отлично познаване на общите счетоводни принципи и съответното законодателство и процедури;
• Опит при работата със счетоводни програми;
• Кандидатите с познания по английски език ще се ползват с предимство;
• Оценка на комуникационните умения, активност, прецизност и добър time-management ще бъдат водещи при събеседването с кандидатите и техния подбор.

Моля, изпращайте своите кандидатури (автобиография и мотивационно писмо), само в случай, че притежавате гореописаните качества и искате да се развивате в динамична среда.