Описание
Юнайт Консултинг ООД
Обявата е изтекла.
Счетоводител
- Изготвяне на първични счетоводни документи;
- Осчетоводяване на документи;
- Изготвяне на ДДС декларации;
- Изготвяне на ведомости по трудови и граждански договори.
Компанията предлага
- Работа в млад и динамичен екип;
- Висока стартова заплата, с възможност за увеличение.
Изисквания към кандидата
- Средно специално или висше образование - счетоводство, финанси, икономика;
- Опит като оперативен счетоводител минимум 2 години;
- Умения за работа в динамична среда и под натоварване;
- Комуникативност;
- Добра компютърна грамотност;