Описание
Счетоводител (специалист ТРЗ)
Компания извършваща специализиран международен транспорт търси сътрудник за длъжността Помощник на Главния Счетоводител (с опит в ТРЗ) с основни функции: следене на приложимите изисквания на трудовото законодателство и минималните възнаграждения в страните, на чиито територии компанията извършва транспортна дейност; инкорпориране на тези изисквания в счетоводните практики на компанията по отношение на мобилно работещия персонал; актуализиране на методологичния подход за опредеряне на размера на работните заплати заедно с Главния счетоводител и прилагане на същия; снемане и обработване на данни от бордови устройства за следене на работното време на мобилния персонал, следене на работните дневници и графици с помоща на специализиран софтуер, сумарно изчисление на работното време, както и поддържане на необходимата документация в копия на немски и английски език; покриване на други счетоводни функции при необходимост.

Изисквания към кандидатите:
- завършено висше икономическо образование – специалност счетоводство;
- предходен практически опит като счетоводител в компания, която оперира международно е предимство;
- добра компютърна грамотност (MS Office Pro, работа с интернет приложения, бази данни, специализиран софтуер);
- добро владеене на английски език на работно ниво (писмено и говоримо);
- владеенето на немски и/или френски език е предимство;
- висока концентрация и аналитично мислене, съобразитеност, следене и спазване на срокове, адаптивност при управлението на динамични процеси;
- точност по отношение на фактология и прецизност по отношение на съблюдаването на изискуемите реквизити;
- организаторски способности, добра самостоятелна работа и работа в екип;
- отлична комуникативност;
- практически опит в областта на международния транспорт и спедицията са предимство.

Започване на работа: веднага

Отговорните функции на длъжността предполагат успешният кандидат да се отличава с естествена любознателност, желание за самоусъвършенстване и стремеж към иновации, самодисциплина, самоинициатива и диалогичност.
Може да очаквате справедливо възнаграждение, ориентирано към постиженията в работния процес, гъвкавост в мисленето от страна на ръководството, хуманно и позитивно настроена среда.

Ако изброеното до тук Ви заговаря по приятелски подканящ начин, не се колебайте да се свържете с нас. С одобрените кандидати за персонално интервю ще бъде осъществен контакт до 31.01.2018 г.
Автобиография на английски език и/или немски език със снимка и мотивационно писмо, моля изпращайте чрез бутон "Кандидатстване".
Благодарим за проявения интерес!