Описание
Обявата е изтекла.
Счетоводител - ТРЗ за Бургас
Отговорности:

- Цялостно администриране на служителите в организацията;
- Подготовка и съхранение на личните досиета на служителите: трудови договори, допълнителни споразумения, служебни бележки, удостоверения, трудови книжки и т.н.;
- Подготовка на сметки за изплатени суми, Декларации 1 и 6, болнични, документация по ЗБУТ;
- Комуникация с органите на държавната администрация (НАП, НОИ и др.);
- Водене на отчетността за присъствие, отпуски и извънреден труд на служителите, с цел калкулиране на трудовото възнаграждение.
- Изготвяне на Заповеди за командировка и пътни листи.
- Осчетоводява продажби.
- Подпомага основният счетоводител в обичайната му дейност.

Изисквания към кандидатите:

- 2 години опит на подобна позиция;
- Висше икономическо образование;
- Отлична компютърна грамотност - MS Office пакет;
- Опит с програма Плюс-Минус ще се счита за предимство;
- Отлични комуникационни умения;
- Аналитичност, прецизност, организираност.

Компанията предлага:

- Възможност за дългосрочна реализация;
- Възможност за работа в утвърдена компания;
- Отлични условия за работа;

Ако позицията представлява интерес за Вас, изпратете ни Вашата автобиография!

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.