Описание
Счетоводител за гр. Бургас
Арт Медия Груп ЕООД търси да назначи "Счетоводител" с опит в сферата на счетоводната отчетност, данъчното облагане и познания по социално и здравно осигуряване.

ПРЕДЛАГАМЕ:

- трудов договор;
- отлични условия на работа;
- фирмено обучение.

ОЧАКВАМЕ:

- Икономическо образование;
- документиран предишен опит в сферата, не по-малко от 2 години;
- познаване на данъчното и осигурително законодателство,ВОП, ВОД;
- компютърни умения / работа с приложения на Microsoft;
- лоялност и почтеност.

НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА да кандидатстват лица без подходящо образование, опит и познания.