Описание
Диана Иванова
гр. Русе, бул. България 125
082 841 677
Счетоводител за гр. Русе
БТБ Логистик ЕООД
адр.:бул. България 125
тел.:+ 359 82 841 677

търси счетоводител.

Изисквания:


*Познаване и тълкуване на нормативната база

*Висше икономическо образование

*Водене на оперативно счетоводство, каса и ТРЗ

*Много добра компютърна грамотност, счетоводен софтуер, MS Office

Фирмата предлага:

*Добро заплащане

*Фирмен транспорт