Описание
Пощенска банка
Обявата е изтекла.
Счетоводител - застраховки и управление на риска
Провеждате застрахователната политика на банката
Следите за пълното и всеобхватно застраховане на банковите обекти
Консултирате и съдействате при решаване въпросите по застраховките на банката в цялата страна
Приемате и предлагате застрахователни оферти
Следите сроковете на застраховетелните договори и подновяването им
Контролирате и осчетоводявате всякакъв вид операции на банката в цялата страна
Участвате в годишното счетоводно приключване
Компанията предлага
Предлагаме Ви предизвикателна позиция в международна банка, възможност за дългосрочно професионално развитие и добро заплащане.
Изисквания към кандидата
Висше образование - Счетоводство и контрол, Финанси или Бизнес Администрация
Минимум 3 г. опит в областта на застраховането и счетоводството
Отлично познаване на БСС, МСС, данъчните, счетоводни, застрахователни закони и релевантното българско законодателство
Умение за работа в екип
Способност за работа под напрежение
Владеенето на английски език е предимство
Компютърни умения - MS Office