Описание
Център БЕЛС И БЕЛИН OOД
Обявата е изтекла.
секретар
1. Работа, свързана с безопасността, реда и хигиената в офиса
2. Работа с клиенти и партнъори
• даване по телефона и в офиса информация за профила на фирмата и услугите, предлагани от нея
• разгръщане клубната дейност на фирмата
3. Работа с парични средства:
• приемане на такси и издаване на платежни документи
• приемане и връщане на депозити за учебни материали и оформяне на заемни бележки
• отчитане на постъпленията в края на работния ден
4. По деловодството:
• работа с координационната система на фирмата
• изготвяне на устни и писмени справки
• водене на делова кореспонденция
• водене на инвентарна книга
• водене на фирмения дневник
• водене на календар-бележника с делови ангажименти
• поддържане на деловодителските регистри
• съставяне на оферти и придружителни писма
• водене на инвентарните регистри на фирмата
• отчитане наличността на канцеларски, санитарни и технически консумативи и координиране набавянето на нови количества
• проучване на условията на конкурентни фирми
• разпределяне на пощата поддържане на фонда с бизнес справочници, каталози и др.
5. По учебната част:
• текущо подготвяне на учебни материали за курсовете
• координиране графика на курсовете
• подготвяне на сертификати за завършващите курсове
• поддържане фонда с методически пособия, бизнес справочници и др.
6. Поддържане на редовна обратна връзка с:
• Постоянна координация и поддържане на обратна връзка с: административния екип
• преподавателския екип
• външни сътрудници
• клиенти
Компанията предлага
Отлични условия за работа в модерна делова среда
Възможност за професионална реализация и
квалификация
Безплатен езиков курс

Изисквания към кандидата
Кандидатът да изпрати до и-мейла на работодателя актуална снимка, мотивационно писмо и подробно CV на английски език.

Изискванията към кандидата са:
Административен опит в сферата на образованието или сходна сфера
Комуникативност
Желание за работа в екип
Организиранизационни умения
Инициативност
Поемане на отговорност при вземане на решения
Компютърна грамотност
Гъвкавост
Такт
Съобразителност
Непушач
Средно образование
Английска езикова гимназия
Хуманитарна гимназия