Описание
Еврокамион - официален представител на МАН и Неоплан
Обявата е изтекла.
Сервизен мениджър
1.Постоянен контакт с търговците на камиони втора употреба за осигуряване на техническа поддръжка при продажбата и след нея;
2.Постоянен контакт със сервизите, с които работи Еврокамион, за осигуряване на предпродажбена подготовка и техническа поддръжка след продажбата;
3.Обработка на документите, които се оформят във връэка с горните две точки;
4.Постоянен контрол и отчетност на разходите на Еврокамион, свързани с горните т.1 ит.2;
5.Подготовка за електронна обработка на гореспоменатите разходи;
Компанията предлага
- Възможност за работа в динамична и силно конкурентна среда;
- Фирмено обучение;
Изисквания към кандидата
Добри познания и практически опит за ремонта на камиони;
Добри комуникативни качества;
Готовност за работа в екип;
Готовност за извънреден труд;
Готовност за усъвършенствуване на познанията и практическия опит за ремонта на камиони;
Завършено средно или висше образование със специалност, свързана с ремонта на камиони;
Ползуването на немски език e задължително. Ползуването на терминологията, използувана в областта на ремонта е предимство;

Кандидатите да изпратят по ел.поща професионална автобиография, снимка и мотивационно писмо.
Университет
други
Специалност
Транспортна техника
Транспортни технологии