Описание
ЕЙМС Хюман Кепитал
Обявата е изтекла.
Системен Администратор
Системна администрация на корпоративната мрежа; Участие в процеса на внедряване на Информационни Технологии в компанията; Отговорност за поддържането на определени стандарти в сферата на информационните технологии, зададени от централата на компанията- собственик; Поддръжка и учатие във въвеждането на нови бизнес-телекомуникационни системи, базирани на гласови и електронни съобщения; Следене и подръжка оптималното равнище на фунциониране на информационните системи в компанията; Обучение и консултиране на потребителите; Контакти с външни доставчици на оборудване и услуги в областта на Информационите Технологии; Участие във въвеждането на нови Бизнес Информационни Системи (MIS), предимно в областта на Финансите и Логистиката;
Осигуряване на надежното функциониране на критичните за дейността на компанията Бизнес Информационни Системи;
Осигуряване сигурността и конфиденциалността на данните в тези системи
Компанията предлага
Възможност за придобиване на опит в мултинационална компания. Фирмено обучение. Отлично възнаграждение и възможност за професионално развитие.
Изисквания към кандидата
Подходящо висше образование; Минимум две години опит като Системен Администратор; Отлични познания в областта на Информационите Технологии (IT) и Бизнес Информационни Системи (MIS); Много добър английски и/или немски език; Добри комуникатнивни умения; Валидна шофьорска книжка и готовност за интензивно пътуване