Описание
AremisSoft Co. Bulgaria
Обявата е изтекла.
Системен Аналист
Системен анализ, спецификации на изискванията към системата, проектиране на системата и документиране на процесите на обработка на информацията.
Компанията предлага
Възможности за професионално развитие в мултинационална компания. Работа в екип, който успешно разработва и внедрява голяма национална информационна система. Възможности за обучение и развитие. Атрактивен финансов пакет, обвързан с резултатите от работата.
Изисквания към кандидата
Висше техническо или икономическо образование. Минимум 5 години опит като системен аналист или проектант на големи информационни системи, общи познания в програмирането на RDBMS, Oracle и Java. Владеенето на английски език е предимство. Без ограничения за възраст.