Хави Логистикс ЕООД
50 - 300 служителя
Складов служител
с. Столник
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
Careerdays.bg