Описание
ЕЙМС Хюман Кепитал
Обявата е изтекла.
СПЕДИТОР – МОРСКИ ТРАНСПОРТ и СПЕДИТОР – СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ
Създава и поддържа контакти както с клиентите, така и с контрагентите на компанията; Изготвя оферти, договаря условията и сключва сделки с бизнес-партньорите; Следи изпълнението на транспортната услуга и информира всички заинтересовани страни.
Компанията предлага
Възможност за реализация в международна компания и интензивно фирмено обучение; Ключова роля в един високопрофесионален екип, изключително динамична работна среда; Много добро възнаграждение.
Изисквания към кандидата
Доказан практически опит и знания в областта на спедицията, както и познаване на основните компании, работещи в този бранш; Много добър английски/немски език, добри компютърни умения, шофьорска книжка; Енергична личност, способна да взема бързи решения в стресови ситуации; Много добри комуникативни умения и способност за работа в екип.