Изипей АД
Специалист Човешки ресурси
Sofia
full-time

Специалист Човешки ресурси

Sofia full-time

Responsibilities

- администриране на трудови правоотношения и работни графици;
- ежемесечно анализиране на достигнатата ефективност при прилагането на сумирано изчисляване на работното време;
- работа със специализиран софтуер по изчисляването на фиксирано и гъвкаво трудово възнаграждение и свързаните с тях осигуровки и данъци;
- издаване на служебни бележки и удостоверения на служители;
- изготвяне на справки и отчети за нуждите на управлението на компанията.

Requirements and necessary skills

- висше образование;
- минимум 1 година опит на подобна позиция, предимство - част от стажа да е придобит в компания с над 100 служители;
- много добри познания в областта на трудовото и данъчно-осигурителното законодателство;
- лоялност и конфиденциалност към работодателя и поверената информация;
- опит в работата със специализиран софтуер;
- отговорност при поемане на ангажименти и спазване на крайни срокове;
- комуникативност и умение за работа в екип в динамична среда.

We offer

- постоянен трудов договор;
- добро заплащане и условия на труд.


Ако отговаряте на посочените изисквания и сте готови да поемете отговорностите, които предлага тази позиция, моля изпратете актуална автобиография, посочвайки референтния номер.
Информацията, която ни предоставяте, ще се използва само за нуждите на подбор и ще се третира като строго поверителна.
На интервю ще поканим само одобрените по документи кандидати.
Teleperformance Greece