Kalamaris Group EOOD
Специалист качествен контрол
София
full-time

Специалист качествен контрол

София full-time

About us

Каламарис Груп ЕООД е водеща компания в областта на фасилити мениджмънта

Responsibilities

- Следи за спазване на регламентираното работно време от страна на служителите.
- Проверява дали служителите са с регламентираното служебно облекло.
- Следи дали служителите изпълняват възложените им служебни отговорности.
- Следи за изпълняването на възложените дейности, в определения за тях срок .
- Следи за спазване на адекватно и коректно поведение от страна на служителите.
- Следи служителите да не изпълняват служебните си задължения в нетрезво състояние или под въздействието на упойващо вещество.
- Следи за изрядното поддържане на работното място/ работната среда.
- Следи за дейността на служителите.
- Уведомява собственика на фирмата при неизпълняване на служебните задължения от страна на служител/ите.
- Уведомява собственика на фирмата при възникване на проблемна ситуация.

Requirements and necessary skills

- Опит в ръководенето на екип;
- Висше техническо образование;
- Предишен опит на подобна позиция;
- Отлично владеене на английски език;
- Компютърна грамотност / Microsoft office /;
- Способност за вземане на адекватни решения в проблемни ситуации;
- Отлични комуникативни умения.

We offer

- Коректност в трудовите отношения;
- Дългосрочни трудови взаимоотношения;
- Сигурност на работното място и добри условия на труд;
- Възможност за кариерно развитие.
Zaplatomer.bg