Описание
ДЗУ АД
Обявата е изтекла.
Специалист по управление на качеството за Стара Загора
Внедряване на стандарт ISO9000 в отделните поделения на предпричтието - по заводи и направления
Компанията предлага
Динамична и разнообразна работа - различни производства и функционални звена
Изисквания към кандидата
Висше техническо (икономическо) образование
Сертификат по ISO9000
Владеенето на английски език е предимство