За Нашите Деца
50 - 300 служителя Apply
Специалист Развитие на партньорства
Plovdiv
full-time

Специалист Развитие на партньорства

Plovdiv full-time

About us

Фондация „За Нашите Деца" вече 26 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

Ние предоставяме палитра от социални услуги в подкрепа на деца в ранна възраст и семейства в риск, осигуряваме специализирани терапии, обучаваме и подкрепяме осиновителни и приемни семейства, в нашия Център за настаняване от семеен тип „Детска къща“, осигуряваме временна грижа за деца без родители.

Ние работим сплотено и всеки помага с това, в което е добър.
И Вие можете да станете част от нашия екип на позиция:

Специалист „Развитие на партньорства"

Responsibilities

• Изготвя план за развитие, ангажиране и обгрижване на партньорствата, за които отговаря.
• Изработва презентации и взема участие в срещи с потенциални дарители.
• Привлича нови и поддържа регулярни контакти със съществуващи дарители, отговаря за комуникацията с тях.
• Приема постъпили дарения в Центъра и издава благодарствени писма.
• Отговаря за поддържането на актуална база данни с контакти на дарителите.
• Подпомага Регионалния мениджър в управлението на индивидуални и корпоративни дарители, съдейства за организирането на фондонабирателни събития и кампании.
• Гарантира сигурна среда за клиентите и екипите в Центъра за обществена подкрепа „За деца и родители“.
• Води каса и касова отчетност. Участва в изготвянето на дарителски отчети.
• Участва активно в организирането на събития и логистичния процес.
• Участва в изготвянето на необходимата документация в различни конкурси и проекти, в които се включва организацията.
• Управлява имейл кореспонденцията на Центъра
• Подпомага осигуряването на административните и техническите дейности свързани с пълноценното функциониране на Центъра.
• Поддържа актуализирана информацията за бази данни.

Requirements and necessary skills

Професионални компетенции:
• Висше образование
• Свидетелство за управление на МПС, категория В
• Компютърна грамотност (Word, Excel, PowerPoint)
• Опит в набирането на индивидуални и корпоративни партньори
• Опит във водене на делова кореспонденция
• Организационни умения – администриране и координация на процеси

Личностни качества и умения:
• Конструктивна комуникация
• Водене на преговори
• Работа в екип
• Проактивност
• Гъвкавост

We offer

• Трудов договор.
• Благоприятна работна атмосфера.
• Колегиални отношения.
Teleperformance Greece