Описание
Карлсберг България АД
Обявата е изтекла.
Специалист Труд, безопасност и охрана на труда за гр. Благоевград
- Разработва вътрешнофирмени актове за осигуряване на ЗБУТ и опазване на околната среда и създава организация за прилагането им
- Организира и участва в разследването на обстоятелствата и причините за трудови злополуки, изготвя протоколи, участва в разследването на обстоятелствата и причините в случай на замърсяване на околната среда, изготвя протоколи и информира ръководството
- Контролира картотеката и правилното функциониране на Средствата за измерване и контрол (СИМ)
- Изготвя аварийни планове
- Водене на ISO 14 000
Изисквания към кандидата
- Висше образование, специалност Техническа или Екология
- Много добро владеене на английски език
- Отлична компютърна грамотност – МS Office
- Работа в екип
Специалност
Екология