Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
специалист "Трудова медицина"
задължения по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 14 на МЗ за службите по трудова медицина
Компанията предлага
работа в млад екип в бързоразвиваща се компания, гъвкава система на заплащане и социални придобивки, самостоятелност при вземане на решения, възможности за развитие
Изисквания към кандидата
медицинско образование, специалност "Трудова медицина" или "Хигиена на труда", стаж по специалността