Описание
UniCredit Bulbank
Обявата е изтекла.
Специалист в отдел "Управление на човешките ресурси"
- Администриране на процесите по назначаване, движение, ротиране, освобождаване и заплащане на труда на персонала;
- Изготвяне на платежна ведомост и специализирана справочна информация;
- Изготвяне на справки и съдействие по повод провеждани одити и проверки от данъчни и осигурителни органи в банката;
- Осъществяване на консултантски функции по отношение на персонала;
- Осигуряване коректността на данните и опазване поверителността на наличната информация;
Изисквания към кандидата
- Подходящо висше образование;
- Опит на подобна позиция - минимум 1 година;
- Работа с английски език и много добри компютърни умения (MS Office);
- Ползване на специализиран софтуер за управление на персонала (опит с MFS или HeRMeS е предимство);
- Отлични познания в областта на трудовото и осигурително законодателство;
- Умения за боравене с цифрова информация, интерпретация на трудово-правни казуси;
- Добри комуникативни и аналитични умения;

Моля, изпращайте автобиография и мотивационно писмо на следния мейл:

jobs@biochim.com