Описание
ЦЛПОИ - БАН
Обявата е изтекла.
Специалист за поддръжка на Интернет
Изграждане и поддържане на Интернет мрежи
Изисквания към кандидата
Желателно е висше образование в областта на ИТ