Описание
Обявата е изтекла.
Стоковед - работа с клиенти
За наш клиент, утвърдена търговска компания, търсим да наемем:

Стоковед - работа с клиенти


Отговорности:

Приема, обработва и регистрира клиентски заявки;
Проследява, сравнява и анализира информацията за стоките на дружеството;
Обработва първични и вторични документи в специализирания софтуер на дружеството;
Изготвя проформи фактури и фактури;
Изготвя периодични отчети за дейността


Изисквания:

Опит в завеждането на стоки и фактурирането на стоки се счита за предимство;
Добро ниво на владеене на английски език;
Отлична компютърна грамотност;
Организираност, инициативност и експедитивност;
Умения за работа в екип;
Способност и желание за учене


Компанията предлага:

Мотивиращо работно възнаграждение;
Трудов договор с 5 дневна работна седмица;
Фирмено обучение;
Възможност за развитие в утвърдена компания


Ако се разпознавате – кандидатствайте като изпратите автобиография.

Всички данни, предоставени от вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
Регистрация в МТСП № 1557/06.03.2013 валидна до 06.03.2018 г.