Описание
Артефакт ООД
Обявата е изтекла.
Струдник-стажант по промоция и маркетинг на периодични печатни издания
Пряко подчинен на Мениджъра по маркетинг. Участва в организирането и творческито изработване на програми за промочия на конкретни периодични издания. Моля заинтересованите да съобщят удобно за тях време за среща.
Компанията предлага
Възможност за усвояване на конкретни практически умения свързани с маркетинга, дистрибуцията и промоцията. Работа в екипи, състезателност в работата. Добрите ще бъдат поощрявани с допълнителни премии, а на някои ще бъде предложена постоянна работа. Има възможност за изработване на уникална дипломна работа в областта на медиите и дистрибуцията.
Изисквания към кандидата
Студенти със специалности свързани с маркетинга, търговията и медиите. Контактни личности с умения да печелят доверие.