Описание
Обявата е изтекла.
T24 Administrator за NBG T24 Competence Center, обслужващ Югоизточна Европа
Обединена Българска Банка АД,
част от NBG Group - международна финансова институция, водеща в банковата дейност за Югоизточна Европа
Обявява свободни позиции за
T24 Administrator

за NBG T24 Competence Center,
обслужващ Югоизточна Европа

Изисквания:

• Висше или средно специално образование (в областта на информатиката, математиката или приравнена на тях специалност);
• Опит с Temenos Globus / Т24 или Jbase – предимство;
• Опит в администрирането и експлоатирането на банкови приложни системи - предимство;
• Опит с използване на бази данни – предимство;
• Основни познания за банковите системи – предимство;
• Аналитично мислене, инициативност и добри комуникативни умения;
• Добро ниво на владеене на английски език.

Задължения:

• Участва в изготвянето на технологични процедури;
• Осъществява мониторинг и технологично настройване на банкова система;
• Наблюдава за плавно протичане на технологичния обмен на данни с други системи;
• Усъвършенствува приложния банков софтуер по технологични спецификации;
• Подпомага други оперативни екипи от NBG група по обработка на банкови данни.

Предлагаме:

• Динамична работа в просперираща финансова институция;
• Атрактивен пакет възнаграждения и професионално обучение;
• Възможност за работа в екип от професионалисти.

Моля, кандидатствайте през интернет страницата на ОББ АД: www.ubb.bg или http://www.ubb.bg/OnLineForm.aspx?ID=449, не по-късно от 03.09.2008 г.
Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.