Описание
Фирма Simid A i D EOOD
Обявата е изтекла.
Търговец

Mултинационална
компания, която произвежда и разпространява ексклузивни и висококачествени
продукти по цял свят, разширява
пазарите си и в момента се дава ход на нов международен проект.

Набираме сериозни и мотивирани кандидати. Качествата и успехите ви се забелязват и имате възможност за кариерно развитие.
Koмпанията предлага 800лв. стартово заплащане, безплатно обучение за одобрените и парични и предметни награди.

Изисквания:
- минимум средно образование;
-абмициозност;
- отговорност и постояннство в работата;
- комуникационни умения;
- не е нужен предишен опит;

Ние предлагаме:
- доходи над средните;
- качествени и безплатни обучения и
дообучителни програми;
- възможност за гъвкаво работно време;
- креативна и динамична работа;
- възможност за кариерно развитие;
- удоволствие от работа с
висококачествени продукти;
- международна компания с утвърдени
практики;