Описание
ВИП ООД
Обявата е изтекла.
търговец
търговия на химически продукти от Румъния за България
Компанията предлага
интересна работа в колектив,динамична и обвързана с индивидуалните резултати
Изисквания към кандидата
търговска практика,образование висше свързано с органична и неорганична химия
познания по митническо обслужване,владеенето на западен език е предимство