Описание
Фирма Агенция за подбор на кадри "Хермес" ООД
Обявата е изтекла.
Търговски Представител


Отговорности и
задължения:

- дистрибуция на продуктите на фирмата;
- преговори с клиенти;
- пътувания;
- търговска работа;
Изисквания:

- подходящо образование за обявената позиция;

-търговски
умения;

-възможност
за интензивна работа свързана с пътуване;
- опит в тази сфера минимум 1 година;
- компютърна грамотност;
- сериозен поглед върху поставените задачи;

-шофьорска
книжка;

Предлагани условия:
-трудов
договор със срок на изпитание 3 месеца;

-ненормиран работен ден;

-реално
осигуряване;

Ако
считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя
автобиография на български език със снимка в срок до 29.07.2013
г.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които
ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.
Моля не изпращайте копия от дипломи, препоръки и пр. В случай на необходимост,
ще Ви помолим да предоставите допълнителна информация. Документи за
кандидатстване не се връщат.

Агенция за подбор на кадри "Хермес" притежава удостоверение № 1548 /
13.02.2013 г., валидно до 13.02.2018 година, издадено от Министерство на труда
и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на
работа за територията на РБългария.