Финтрейд Файнанс АД
Търговски представител
Ботевград, Етрополе, Правец
full-time

Търговски представител

Ботевград, Етрополе, Правец full-time

About us


"Финтрейд Файнанс" АД е финансова институция, лицензирана от Българска Народна Банка с основен предмет на дейност финансиране на малки и средни предприятия.
"Финтрейд Файнанс" АД оперира в цялата страна чрез търговска сруктура и подкрепя бизнеса с консултации, партньорства, финансиране и други продукти и услуги, за да подобрява условията и възможностите на предприемачите за развитие на дейността им и повишаване на финансовия резултат.
С цел повишаване на качеството на обслужване на нашите клиенти, планираме разширяване на търговската структура.

Responsibilities

•Ефективно управлява портфолиото от клиенти в поверения му район
•Активно търси нови клиенти
•Изгражда и поддържа ефективни, дългосрочни отношения с новите клиенти на Компанията
•Поддържа, развива и оптимизира връзките с вече съществуващите клиенти
•Спазва установените корпоративни правила, процедури и инструкции
•Оформя документи и формуляри, свързани с дейността
•Работи със специализирана, компютърна система
•Администрира процеси и отчита дейности си пред пряк ръководител

Requirements and necessary skills

•Готовност за мобилна работа в динамична среда
•Комуникативност и презентационни умения
•Високо ниво на самоконтрол и дисциплина
•Ориентация към високи резултати и доходи
•Много добра компютърна грамотност
•Активен шофьор с „чиста“, шофьорска книжка
•Готовност за ползване на личен автомобил в работата срещу договор за наем и заплащане
•Висше или средно – специално образование
•Опит в компании за продажба на бързооборотни стоки е предимство

We offer

•Атрактивно възнаграждение – фиксиран доход по трудов договор и допълнително възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати
•Възможност за планиране и организация на работния ден
•Служебна карта за гориво
•Служебен телефон и сим карта
•Продуктово и търговско обучение
•Специализирани обучения – теоритически и практически
•Усвояване на полезен опит и практики от колеги, ръководители и ментори
•Възможност за дългосрочно, професионално развитие и кариера

Гарантирана е конфеденциалност на всички кандидатури по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Кандидатствайки по настоящата обява, Вие ще ни предоставите Ваши лични данни. Подробна информация относно начина, по който ще обработваме личните Ви данни, ще намерите във визитката на нашата компания.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.