Описание
Обявата е изтекла.
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ за гр.Сандански
Разработване на нови клиенти и пазарни ниши.
Развиване отношенията с клиентите за увеличаване на продажбите и подобряване пакета от услуги.
Осъществяване на мърчандайзингови функции, приемат и следят за изпълнението на поръчките от клиентите.
Следят и анализират процесите на пазара в своя район.
Компанията предлага
много добро възнаграждение обвързано с резултата, млад и ентусиазиран екип, стимулираща работна среда
Изисквания към кандидата
Отлични комуникационни, презантационни и убеждаващи умения.
Позитивно мислене, самодисциплина, ефективно управление на времето и територията.
Гъвкавост и методичност в отношенията с клиентите.
Про-активност и инициативност, нагласа за поемане на отговорностти.