Описание
Поверително
Обявата е изтекла.
ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ
ПОДДЪРЖАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ОФИСА
Изисквания към кандидата
ЖЕНА, ИНЖИНЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ