Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД
Технически координатор при производството на охладителни модули при товарни превозни средства
Plovdiv
full-time

Технически координатор при производството на охладителни модули при товарни превозни средства

Plovdiv full-time

About us

"Либхер Транспортейшън Системс Марица" е една от водещите компании в производството на системи и компоненти за железопътната индустрия.

Responsibilities

- Oсновна роля при стартирането и серийното производство на охладителни модули за товарни транспортни средства;
- Технически координатор между звено Производство, звено Управление на качеството, звено Развойна дейност;
- Отговорник за прехвърлянето на производството на охладителните уреди в България и първо лице за контакт в процеса на създаване на стойност на продукта;
- Основна роля при съгласуването и прилагането на промени на дизайна и вариантите на продукта;
- Подпомагане процеса на създаване и избора на концепцията за подобряване на процесите към стабилност, надеждност и производствени разходи;
- Дефиниране на причините и определяна на правилните и устойчиви мерки в случай на производствени отклонения;

Requirements and necessary skills

- Завършено висше техническо образование (Хладилна техника е предимство)
- Минимум 2 години професионален опит в подобна област
- Познания в областта на Lean Management
- Познания при ръководенето на процеси (KVP, 5S, TPM и т.н.);
- Аналитично и структурирано мислене с високи умения за решаване на проблеми;
- Екипност, лична ангажираност и комуникация;
- Отлични познания по MS Officе, както и ERP- познания;
- Много добро владеене на немски език (писмено и говоримо);

We offer

- Стриктно спазване договореностите между страните;
- Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения;
- Здравословни и безопасни условия на труд;
- Вътрешно фирмени отношения, основаващи се на утвърдени правила и процедури;
- Допълнително здравно застраховане;
- Социални придобивки;

*
*}