Описание
П. С. И. - Интернешънъл ООД
Обявата е изтекла.
Технически секретар
Технически секретар с широк набор от функции в работния процес.
Изисквания към кандидата
- Средно техническо или висше образование;
- Добри компютърни умения;
- Умения за работа в екип.