Описание
Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Обявата е изтекла.
ТЕХНИК ADSL (OP/730)
• Инсталира, конфигурира и поддържа ADSL крайно оборудване;
• Осъществява дейности по структурно окабеляване на офиси на клиенти;
• Регистрира информацията за рекламации от клиенти на ADSL услуги, типове повреди, ресурсно обезпезпечаване;
• Поддържа комуникация със системния инженер и отговаря за подаване на точна и навременна обратна връзка по отношение на работни проблеми във взаимоотношенията с клиенти на ADSL услуги и доставчици на елементи от мрежата и измервателна апаратура
• Отговаря за правилното изготвяне и администриране на техническата и друга документация, съпътстваща дейността му;
• Изготвя необходимите справки и отчети, отразяващи дейността, резултатите от нея.
Изисквания към кандидата
• Минимум 3 години професионален опит в предоставяне на телекомуникационни услуги (опит в изграждане и конфигуриране на компютърни мрежи и PC е важно конкурентно предимство)
• Средно образование с профил в областта на IT и комуникационна техника и технологии;
• Добри професионални познания в областта (категории кабели, използвани при изграждане на компютърни мрежи, характеристики на медни кабели с усукана двойка, xDSL технологии, и методи за измерване при изграждане на xDSL достъп.)
• Много добри умения за работа в екип и готовност за работа в режим 24/7
• Шофьорска книжка категория В е предимство