Описание
Атлас Трейдинг България ЕООД
Обявата е изтекла.
Техник по поддръжка на минилаборатории
Техническо обслужване на минилаборатории - ремонт и сервиз
Изисквания към кандидата
Електро-инженерно образование, с отлични познания по английски език