МИМ България АД
Технолог мебелно производство - с. Петково, общ. Елин Пелин
с. Петково, общ. Елин Пелин
длъжност на пълно работно време
*
*}