Описание
МИМ България АД
Обявата е изтекла.
Технолог мебелно производство - с. Петково, общ. Елин Пелин
Във връзка с разширяването на дейността ни на външни пазари, търсим да назначим "Технолог мебелно производство".

КЛЮЧОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- Задаване и контролиране на технологичния процес на производство на мебели;
- настройване на всички машини за оптимална работа и високо качество на произвежданата продукция;
- отговаря за и контролира качеството на произвежданата продукция;
- анализира и предлага методи за оптимизация на качеството при производствените процеси;
- въвежда нови технологии;
- следи за ефективно използване на материалните, обслужването и ремонта на оборудването, оптималната техническа експлоатация на машините;
- да помага за повишаване на технологичната квалификацията на други работници и специалисти;

ИЗИСКВАНИЯ:

- Задължителен е опитът на сходна позиция в мебелно производство, не по-малко от 3 - 4 години.
- Опит в производството на корпусна мебел с използване технологии за обработка - вкл. на ПДЧ, МДФ с HPL и фурнировано покритие, огъване на детайли;
- Опит в организацията на технологията едросерийно производство;
- Опит в организация на технология за производство на дизайнерски проекти с висока сложност;
- Задълбочени познания в областта на CNC машини и тяхното програмиране, опит с настройване на дървообработващи машини / кантиращи, режещи , дупчещи /
- Висше образование с обширна компютърна грамотност.