Описание
CPM Consultancy Sllc.
Обявата е изтекла.
ВиК Инженер
- Организира и ръководи процеса на изграждане на строителни обекти;
- Приемане на работата в съответствие с държавните стандарти и тези на компанията, както и изискванията за качество;
- Консултиране и оказване на съдействие на под- изпълнителите относно технически въпроси, касаещи ВиК инсталации;
- Работа с държавни институции и експлоатационни дружества;
- Организиране, архивиране и поддръжка на документация свързана със строителните работи.
Компанията предлага
- Възможност за професионална изява;
- Атрактивен пакет възнаграждение;
- Допълнителни придобивки.
Изисквания към кандидата
- Висше образование по специалноста;
- Трудов стаж в строителството минимум 5 години;
- Опит в реализацията на строителни проекти;
- Компютърни умения- MS Office, Word, Excel, AutoCAD.

Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, натиснете онлайн бутоните "Кандидатстване" или "Кандидатстване без регистрация"!
Специалност
Медицинска кибернетика