Описание
Мелексис България ЕООД
Обявата е изтекла.
web administrator
отговаря за инсталирането и поддържането на web системата на фирмата
Компанията предлага
-Безсрочен трудов договор след 3 месечен пробен период;
-Гъвкаво работно време;
-Актуализиране на заплатата веднъж годишно след оценка на работата на всеки служител;
-Заплащане на разходите по личния автомобил, ползван за транспорт до работното място;
-Постоянни фирмени курсове по английски и френски език;
-Годишни медицински профилактични прегледи;
-Професионални обучения и абонамент за професионални издания;
Изисквания към кандидата
Programming tools: CGI scripting - basic concepts; Perl - programming, debugging; object oriented programming; use of database (DB/DBD, Win32::ODBC) and graphic (GD, GIF graph) libraries
Operational systems & networks: Linux (Red Hat6.2, 7.0) - installation, configuration, administration; MS Windows 98/NT- installation, configuration, administration; TCP/IP - basic concepts
Database tools: -Oracle 7, 8i-installation, support, administration;
-programming: PL/SQL, views, triggers, procedures, sequences, system tables;
HTTP concepts: HTML 3.0+, Dynamic HTML, JavaScript (versions for Netscape and IE), Apache web-server (MS Windows/Linux): installation, configuration, maintenance;