Описание
Българска Телекомуникационна Компания ЕАД
Обявата е изтекла.
ЮРИСКОНСУЛТ (LW/722)
• Изготвяне на нотариални актове, договори, документи и становища, свързани с дейността на региона с център Пловдив
• Решаване на казуси, свързани приоритетно с недвижимата и движима собственост, на компанията, както и такива в областта на административното право
• Предоставяне на правни консултации и участие в преговори
• Представлява БТК – АД пред съдилищата и особените юрисдикции по дела, заведени от и срещу БТК – АД
• Предприема необходимите правни действия за събирането на вземанията от неизправни длъжници на БТК – АД
Изисквания към кандидата
• 2 години професионален юридически опит, за предпочитане в адвокатска кантора или държавна (общинска) администрация
• Задълбочени познания в областта на Търговско, Вещно и Административно право
• Познания в областта на икономиката и телекомуникациите
• Висше юридическо образование и правоспособност;
• Компютърна грамотност
• Владеене на английски език е силно предимство