Описание
Top Management Advisors Ltd.
Обявата е изтекла.
Юрист за правния отдел на водеща одиторска компания
Предоставяне на писмени и устни консултации по правни въпроси
Процесуално представителство
Участие в изготвяне на правни диагностични прегледи (legal due diligence)
Изготвяне на договори и други документи

Компанията предлага
Обучение и възможности за развитие
Работа в екип от професионалисти
Изисквания към кандидата
Юридическо образование.
Юридически стаж - минимум 2-3 години.
Перфектно владеене на английски език.
Добро познаване на българското законодателство и опит в областта на търговското, данъчното и вещното право.
Владеенето на немски език ще се счита за предимство.
Университет
Софийски университет
Специалност
Право