• Десетки компании и изключително голям брой студенти се срещнаха в УНСС по време на „Дни на кариерата“ в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти

  петък, 04 декември 2015
  72 компании отправиха предложения за работа към младите специалисти

  Вчера, 3 декември, в УНСС, София, се състоя единственият в България кариерен форум, насочен към компании в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти. По време на събитието 72 компании представиха своите свободни стажантски и работни позиции. Над 4800 студенти и млади специалисти посетиха изложението, което се проведе във фоайето на Университета за национално и световно стопанство. Събитието бе традиционно организирано от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

  Шестото поредно издание на форума (и четвърто – съвместно с УНСС), бе официално открито от проф. д.ик.н. Стати Статев, Ректор на УНСС, г-н Гълъб Донев, Заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Валентина Георгиева, Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, г-н Светлозар Петров, Управител на Джобтайгър ООД, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС и г-н Денис Димитров, Председател на Студентски съвет при УНСС.

  Проф. д.ик.н. Стати Статев, Ректор на УНСС, приветства студентите с думите “Изключително впечатляващ е броят на участниците – 72 компании, което е 20 на сто повече от миналата година. Този сериозен ръст е показател за интереса към специалистите, които обучаваме, признание за високото качество на нашата работа, на много добрата реализация на нашите випускници и на лидерските позиции на УНСС“. Г-н Гълъб Донев, Зам.-министър на труда и социалната политика, допълни с приветствие от Заместник-министър председателя и Министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин – „Неведнъж сме заявявали, че младите хора са основен приоритет на Министерство на труда и социалната политика, защото си даваме сметка, че добрите възможности са ключови за реализацията им.“

  „Доказателство за усилията ни за укрепване на връзката между държавните институции, висшето образование и работодателите са днешните „Дни на кариерата“. Днес в УНСС стартира най-мащабният български браншови кариерен форум в областта на икономиката, финансите, човешките ресурси, маркетинга и обслужването на клиенти“ сподели доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС.

  Г-н Светлозар Петров, Управител на Джобтайгър ООД приветства студентите с думите „Форумът се развива година след година. Истината е, че бизнесът се интересува от младите хора. Фирмите са тук, не само за да се покажат, но и да намерят качествени служители. Възползвайте се от този шанс!“. А за финал, г-н Денис Димитров, Председател на Студентски съвет при УНСС, сподели „За мен „Дни на кариерата“ е форумът, който повлия на моето развитие, тъй като това беше първото събитие, с което се запознах в началото на своето образование в УНСС. Видях как университетът и Междууниверситетският център за развитие на кариерата на УНСС работят усърдно за реализирането на всички студенти на пазара на труда“.

  В рамките на деня рекорден брой компании – 72, представиха дейността си и своите свободни позиции пред младежите. Успоредно с това се проведоха множество практически работилници, които въведоха младите специалисти в реалните проблеми на бизнеса. Посетителите имаха възможност да се запознаят с начина на работа в компаниите и да си изградят представа за това как могат да приложат наученото в университета в реалния бизнес.

  Компаниите изразиха удовлетворението си от големия брой посетители, много от които показаха, че имат потенциала да се превърнат в бъдещи служители на изложителите. Студентите и младите специалисти също споделиха задоволството си от отправените към тях интересни предложения от водещи работодатели.

  „Дни на кариерата“ в секторите: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

  Това беше последният кариерен форум, организиран от JobTiger, за 2015 г. Следващите кариерни събития ще се състоят в началото на 2016 г. – „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ 2016.
ПВСЧПСН
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1