• Kosher.bg – нов проект в подкрепа на студентите в България

  вторник, 04 октомври 2011
  От септември 2011 г. JobTiger стартира новия си социален проект с генералното спонсорство на УниКредит Булбанк и подкрепата на HP и Е.ОН и в партньорство с университетските кариерни центрове – изграждане на социална мрежа за студентски проекти.

  Kosher.bg е платформа за самоорганизация на студентите в клубове по интереси и подпомагане и развитие на студентски проекти в различни сфери - от изкуство до информационни технологии. Целта на сайта е да предостави място и възможност за изява на студентите в заниманията им извън университета. Тук те ще могат да сформират групи или т.нар. клубове по интереси, в които да развиват активно дейности в предпочетени от тях области. Всички студенти ще могат да участват в мрежата, като регистрират клуба по интереси, в който членуват към университета си, или като създадат такъв и го регистрират в платформата.

  В същото време Kosher.bg ще постави студентите в условия, близки до реалния бизнес, за да ги насърчи да развият своите лидерски умения и предприемачески дух, така необходими след завършване на висшето образование. Всеки клуб ще има възможността да кандидатства с проект, близък по предмет до основната му дейност, и да получи експертна помощ и/или директно финансиране на идеята си. JobTiger ще е посредникът между студентските клубове и компаниите от реалния бизнес.

  Като част от водеща европейска банкова група, УниКредит Булбанк непрекъснато инвестира в младите хора. Поради тази причина, банката винаги търси таланти, които са отворени към посрещането на нови предизвикателства, не се страхуват да поемат отговорност, търсят нови възможности за учене и постигат резултати. „Нашите цели са да предоставим обучение и развитие на талантливите студенти и млади професионалисти”, коментира Емануеле Рекиа, Директор Управление „Човешки ресурси“ в УниКредит Булбанк. Цветанка Минчева, която е Заместник-директор Главна дирекция „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк споделя: „Сътрудничеството между банката и младите професионалисти е класическата ситуация, от която и двете страни печелят. Това партньорство е ключово за всеки бизнес, който се стреми към устойчивост.“

  Kosher.bg чрез интеграцията си със социалните мрежи дава възможност и за широко споделяне на работата на студентите и за разширяване на контактите им с реалния бизнес, както и за по-лесната им професионална реализация.

  Повече информация за социалната мрежа може да научите на адрес: http://www.kosher.bg.

  Паралелно със старта на Kosher.bg, JobTiger организира пилотно и серия информационни дни за първокурсници. Събитията под надслов „Седмица за ориентиране на първокурсници и в твоя университет” се провеждат в три от най-големите университети на София:
  • Технически университет – София: 12-16 септември 2011 г.;
  • Университет за национално и световно стопанство: 19-21 и 26-27 септември 2011 г.;
  • Софийски университет „Св. Климент Охридски”: 3-7 октомври 2011 г.
  По време на седмиците за ориентиране студентите-първокурсници получават полезна за успешния старт в университета информация – административни и учебни звена, учебна дейност, общежития, кариерни центрове и др. както и информация, свързана с кариерното планиране и развитие, стажантски програми и др.. Раздадени бяха над 12 000 бр. книжки - наръчник, включващи най-полезната информация в помощ на първокурсниците.

  Седмиците за ориентиране на първокурсници са инициатива на JobTiger.bg, организирана с любезното съдействие на кариерните центрове към участващите университети и с генералното спонсорство на УниКредит Булбанк и подкрепата на HP и E.ON.

  За повече информация:
  T: (+359) 2 49180 22
  F: (+359) 2 94 33 886
  E: office@jobtiger.bg
  W: http://www.jobtiger.bg

  JobTiger e кариерен уеб сайт и HR компания, създадена през ноември 2000г, със седалище гр.София, България. Освен основната си дейност компанията организира серия социални програми насочени към образованието и младите хора, най-значимата сред които е „Национални дни на кариерата”, които се провеждат успешно вече десет години.
   
  УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 11 млрд. лева към края на юни 2011 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др.