• Първи семинар по проекта „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”

  сряда, 12 септември 2012
  На 10 септември се проведе първия семинар по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”. На срещата присъстваха над 180 студенти и представители на държавната администрация, координатори на стажантската програма, наставници на бъдещите стажанти, представители на ръководствата на висши училища и кариерни центрове на университетите.

  Д-р Младен Младенов, юрист, доктор по политология и преподавател, представи тенденциите в административната реформа.

  Г-жа Олга Чернева, директор на дирекция „Човешки ресурси, правно, административно и информационно обслужване” в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” и преподавател представи възможностите и перспективите за кариерно развитие на младите хора в структурите на държавната администрация.

  Конкретни детайли на разработваната по проекта стажантска програма в държавната администрация представиха г-жа Гергана Андреева, ръководител на екипа за изпълнение на проекта от страна на консорциум СМАРТ и г-жа Надежда Ангелова, експерт по проекта.

  Презентациите можете да намерите тук:
  1. „Тенденции в административната реформа“ - д-р Младен Младенов;
  2. „Държавата – “По-добрият” работодател“ - Олга Чернева;
  3. „Елементи и правила за провеждане на стажантската програма“ - Консорциум СМАРТ.
   
   
  Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“, с бенефициент Администрацията на Министерския съвет, е финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ( рег. № К11-21-1/16.08.2011).