• Поради огромен интерес срокът за набирането на кандидати за стаж в държавната администрация се
  удължава до 20 август

  Tuesday, 14 August 2012
   
  Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“, e финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011 г. с бенефициент администрацията на Министерския съвет.

   
   
   
   
  Кандидатите могат да избират сред 899 отворени стажантски позиции, в 189 административни структури на държавната администрация, в 111 населени места.
   
  Проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” се радва на огромен интерес, както от страна на студентите, така и от страна на различните структури на държавната администрация. Това наложи удължаване на срока за кандидатстване за студентите, за да могат всички желаещи да се възползват от възможностите, които проектът им предлага.

  Кампанията по набиране на стажанти стартира на 24 юли, като до този момент има над 650 студенти, подали заявления за стаж в различни структури на държавната администрация в цялата страна.

  Най-голям интерес от страна на държавната администрация има към направления право (131), администрация и управление (107), архитектура, строителство и геодезия (97), икономика (94), информатика и компютърни науки (67), социални дейности (50), комуникационна и компютърна техника (47), обществени комуникации и информационни науки (34), туризъм (31), история и археология (25), горско стопанство (22), растениевъдство (19), хранителни технологии (10).

  От своя страна, студентите проявяват най-голям интерес към направления право (22%), администрация и управление (21%), икономика (20%), информатика и компютърни науки (7%), архитектура, строителство и геодезия (6%), политически науки (4,41%), социални дейности (3,23%), комуникационна и компютърна техника (3%), обществени комуникации и информационни науки (2%).

  Прави впечатление, че има съвпадение между предлагането и търсенето на стажове, което може да се тълкува като положителен знак за бъдещето професионално развитие на студентите и доброто кадрово осигуряване на държавната администрация.
   
   
  За проекта:
   
  Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“ има за цел да предостави пълноценни стажантски възможности на повече от 400 талантливи български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна. Предвидено е стажовете да се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012 г.

  Първият етап стартира на 17 септември 2012 г. като в него могат да вземат участие всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс.

  Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.
   

  Изисквания към кандидатите:
  • Да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина към момента на кандидатстване след завършен втори курс;
  • Oбразование съобразно стажантското място, за което кандидатстват;
  • Среден успех от следването до момента – над 4.00;
  • Желание за работа, личностно развитие и учене;
  • Отлични комуникативни и организационни умения;
  • Добра компютърна грамотност.
   
  Необходими документи за кандидатстване:
  • Заявление за стаж по образец с посочени, административна структура, стажантското място, за което се кандидатства и среден успех от следването до момента;
  • Автобиография на български език по образец /Europass/.
   
  Краен срок за кандидатстване за първата вълна стажове – 20 август 2012 година.

  След подбор на кандидатите по документи, ще бъдат проведени тестове само с избраните от тях в периода до 22 август 2012 година. С успешно представилите се на тестовете кандидати, ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 27 август до 5 септември 2012 година.

  Интересът към стажантската програма от структурите на държавната администрация за първия стаж е голям. Заявени са 899 стажантски места в 189 административни структури в 111 населени места в цялата страна.

  Всички заявени места са обявени на www.jobtiger.bg/staj.

  Заявленията за кандидатстване се изпращат по електронен път на: staj@government.bg.

  Първата вълна стажанти ще бъде последвана от втора, като стажът ще се проведе в периода 29 октомври – 29 ноември 2012 година. За втората вълна до момента са заявени над 830 стажантски позиции.

  За допълнителни въпроси:
   

  Проектът „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” е финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011 г. с бенефициент администрацията на Министерския съвет.