• Приключва кандидатстването за втората вълна студентски стажове в държавната администрация

  петък, 05 октомври 2012
   
  Кандидатите избират между 843 отворени стажантски позиции, в 181 административни структури на държавната администрация, в 132 населени места.

  Интересът и към стажовете в държавната администрация е голям и до момента чрез специализирания портал www.staj.government.bg са кандидатствали 1037 студента. Позициите са отворени за кандидатстване до 24:00 часа днес, 05.10.2012 г.

  Следващите стъпки включват класиране по документи на 10.10.2012 г., интервюта на класираните студенти в съответните структури, за които са кандидатствали, в периода 11.10.2012 г. – 18.10.2012 г.. Класирането ще бъде публикувано на 22.10.2012 г.

  Стажовете ще се проведат в периода 29 октомври – 29 ноември 2012 г.

  Проектът има за цел да предостави пълноценни стажантски възможности на талантливи български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна.

  Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

  Изисквания към кандидатите:
  • Към момента на кандидатстване да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или в чужбина, след завършен втори курс;
  • Да са в процес на обучение по специалност съобразно стажантското място, за което кандидатстват;
  • Да имат среден успех от следването до момента – над 4.00;
  • Да имат желание за работа, личностно развитие и учене;
  • Да притежават отлични комуникативни и организационни умения, както и добра компютърна грамотност.
  Всички заявени от структурите на държавната администрация места за стажанти са обявени на: www.staj.government.bg.

  За допълнителна информация:
  E: staj@government.bg
  W: www.staj.government.bg
  T: 02/940 2626


  Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд , регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011 г.