• Стартира набирането на кандидати за стаж в 155 структури на държавната администрация за 815 стажантски места в 106 населени места в България

  вторник, 24 юли 2012
  Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” , регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011 г. с бенефициент администрацията на Министерския съвет.
   
   
  Стартира набирането на кандидати за стаж в 155 структури на държавната администрация за 815 стажантски места
  в 106 населени места в България
   
  От 24 юли 2012 година започва набирането на кандидати за стаж в държавната администрация по проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“.

  Целта на проекта е да предостави пълноценни стажантски възможности на повече от 400 талантливи български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна. Предвидено е стажовете да се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012 г.

  Първият етап стартира на 17 септември 2012 г. като в него могат да вземат участие всички български граждани – студенти в университети в страната и чужбина след завършен втори курс.

  Стажантската програма включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация. Изисквания към кандидатите:
  • Да са студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина към момента на кандидатстване след завършен втори курс;
  • Oбразование съобразно стажантското място, за което кандидатстват;
  • Среден успех от следването до момента – над 4.00;
  • Желание за работа, личностно развитие и учене;
  • Отлични комуникативни и организационни умения;
  • Добра компютърна грамотност.
  Необходими документи за кандидатстване:
  • Заявление за стаж по образец с посочени, административна структура, стажантското място, за което се кандидатства и среден успех от следването до момента;
  • Автобиография на български език по образец /Europass/.
  Краен срок за кандидатстване – 15 август 2012 година.

  След подбор на кандидатите по документи, ще бъдат проведени тестове само с избраните от тях в периода от 15 до 25 август 2012 година. С успешно представилите се на тестовете кандидати, ще бъдат организирани интервюта в съответните административни структури в периода от 25 август до 5 септември 2012 година.
   
  Интересът към стажантската програма от структурите на държавната администрация за първия стаж е голям. Заявени са 815 стажантски места в 155 административни структури в 106 населени места в цялата страна.

  Всички заявени места са обявени на www.jobtiger.bg/staj.

  Първата вълна стажанти ще бъде последвана от втора, като стажът ще се проведе в периода 29 октомври – 29 ноември 2012 година. За втората вълна до момента са заявени над 760 стажантски места.

  Проектът „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” е финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011 г. с бенефициент администрацията на Министерския съвет.

  За допълнителни въпроси:
  E: office@jobtiger.bg   T: +359 2 4918000
  E: staj@government.bg   W: www.jobtiger.bg/staj